Overslaan en naar de inhoud gaan
Wijk, Samenwerking, Zorg

Intensievere samenwerking in de wijk

Zorgpartijen hebben in de ‘Visie eerstelijnszorg 2030’ met elkaar afgesproken dat de hechtere samenwerking in de eerstelijnszorg makkelijker moet worden. Deze visie werd eind januari 2024 aan de Tweede Kamer verstuurd.

Nieuwsbericht
|
13 februari 2024
Lees meer
Diabetes type 2

Eerste symptomen van diabetes type 2 al na 6 dagen fysieke inactiviteit zichtbaar

De eerste tekenen van insulineresistentie zijn al na 6 dagen volledige bedrust waar te nemen. Verder kan bedrust zorgen voor een snelle vermindering van de spieromvang en ook snelle ophoping van vet en glucose in de spieren.

Blogpost
|
02 februari 2024
Lees meer
Exoskelet in de zorg

Exoskelet in de zorg

In 2022 zijn er in de regio West-Brabant drie zorgorganisaties: Surplus, tanteLouise en Mijzo, die met een pilot van exoskeletten zijn gestart. Dit wordt gedaan onder de paraplu van Anders Werken in de Zorg.

Blogpost
|
25 januari 2024
Lees meer
inzet wijkverpleging wordt versterkt

De inzet om wijkverpleging te versterken is hoog

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland hebben vorig jaar in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt om de wijkverpleging te versterken. Dit is om de vraag naar ziekenhuiszorg te verminderen en om beter in te spelen op de vergrijzende samenleving.

Nieuwsbericht
|
15 januari 2024
Lees meer
dementie op jonge leeftijd

Risico dementie op jonge leeftijd hangt ook af van mentale gezondheid

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht naar de ziekte dementie. Naar dementie op jonge leeftijd is nog weinig onderzoek gedaan. Er is sprake van dementie op jonge leeftijd als mensen voor hun 65e dit ontwikkelen.

Blogpost
|
08 januari 2024
Lees meer
Vermindering fysieke belasting onder zorgmedewerkers

Vermindering fysieke belasting onder zorgmedewerkers

Fysieke belasting onder zorgmedewerkers is een thema in de langdurige zorg die helaas weinig aandacht krijgt. ‘Het is een probleem dat eerder groter dan kleiner lijkt te worden' beschrijft kennisorganisatie Vilans.

Nieuwsbericht
|
04 januari 2024
Lees meer
Bloedtest, Alzheimer

Speciale bloedtest ontwikkeld die de leeftijd van je organen bepaalt

Onderzoekers van de Stanford University in Californië hebben een speciale bloedtest ontwikkeld die de leeftijd van je organen bepaalt.

Blogpost
|
29 december 2023
Lees meer
Artifical Intelligence, Kunstmatige Intelligentie, Innovaties in de zorg, ZBW, Zorg- en Bemiddelingsbureau Witting

Kunstmatige Intelligentie in de zorg

Het is geen geheim dat de laatste tijd de zorgvraag enorm is toegenomen. Om te voldoen aan deze steeds toenemende vraag, worden er continu nieuwe innovaties in de zorg ontwikkeld. Eén daarvan is de inzet van Artificial Intelligence, oftewel: Kunstmatige Intelligentie (KI). 

Blogpost
|
14 december 2023
Lees meer
Verzekeraars schrappen vrije keuze ggz en wijkverpleging

Verzekeraars schrappen vrije keuze ggz en wijkverpleging

Steeds minder zorgverzekeraars bieden nog een restitutiepolis aan. Deze polis biedt klanten de mogelijkheid om zelf te kiezen naar welke zorgaanbieder ze gaan. In zo’n geval vergoedt de verzekeraar de zorg, ook als de aanbieder geen contract heeft met de verzekeraar.

Nieuwsbericht
|
07 december 2023
Lees meer
mantelzorg

Zorgorganisaties willen massaal zorgtaken overdragen naar mantelzorgers

Er is de laatste tijd veel behoefte aan het bieden van  informele zorg, dat wil zeggen: Zorg die niet vanuit een beroep verleend wordt en waar geen loon tegenover staat. Dit gaat onder andere over de mantelverzorger(s), vrijwilligers, burgerinitiatieven en een actief sociaal netwerk.

Nieuwsbericht
|
28 november 2023
Lees meer
alzheimer

Doorbraak uit nieuw onderzoek Maastricht UMC+ : Alzheimer aflezen aan traanvocht

Uit een nieuw onderzoek van het Maastrichts UMC+ blijkt dat tekenen van Alzheimer uit traanvocht gehaald kunnen worden. Er valt dus meer af te lezen uit traanvocht dan we eerder dachten! Ook andere neurologische aandoeningen zouden met traanvocht opgespoord kunnen worden.

Blogpost
|
28 november 2023
Lees meer
wet

Adviescollege: nieuwe zzp-wet werkt niet tegen schijnzelfstandigheid

Volgens het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) gaat het wetsvoorstel van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) om schijnzelfstandigheid tegen te gaan niet werken. ‘Het voorstel van minister Van Gennip leidt tot meer regels voor burgers en bedrijven in plaats van het tegenovergestelde’.

Nieuwsbericht
|
16 november 2023
Lees meer