Terug naar overzicht
Nieuwsbericht

Redenen om te werken met zzp’ers in de zorg

Datum
19 december 2019
Geplaatst door
Redenen om te werken met zzp'ers in de zorg

In de zorg- en welzijnssector werken mensen met hun hart. Het is een prachtig maar soms ook een zwaar beroep, fysiek en mentaal. Wanneer de druk hoger wordt grijpt het zorgmedewerkers dan vaak ook persoonlijk aan als zij minder tijd aan patiënten of cliënten kunnen besteden. Of wanneer de organisatie niet over de middelen beschikt om een patiënt of cliënt verder te helpen. In dat geval kan uw organisatie wel wat extra handen gebruiken.

Wat zijn de voordelen van werken met een zzp’er in de zorg?
Het personele vraagstuk binnen zorgorganisaties is vaak niet eenvoudig. U hebt met budgetten te maken, met incidentele pieken en andere organisatorische uitdagingen die het vast in dienst nemen van personeel minder aantrekkelijk maken. In dat geval kan een zzp’er de oplossing bieden. Als zorgorganisatie kiezen voor een zelfstandige zorgaanbieder heeft namelijk best wel wat voordelen:

 • Een zzp’er in de zorg is flexibel in te zetten. Bijvoorbeeld op piekmomenten of wanneer er behoefte is aan een bepaald specialisme waarover u binnen de eigen organisatie niet beschikt.
 • Een zelfstandige zorgaanbieder is meestal goedkoper onder aan de streep. Het uurtarief ligt wellicht hoger, maar u heeft minder werkgeverslasten en vaste kosten. U betaalt dus alleen voor de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.
 • Managementtaken worden lichter wanneer u duidelijke afspraken maakt met de zzp’er die u inhuurt. Zelfstandigen zijn ondernemend, hebben meestal minder structurele sturing nodig en zijn gewend om zich snel aan te passen aan hun nieuwe werkomgeving en taken.

Waar let u als opdrachtgever op bij het kiezen voor een zelfstandige zorgaanbieder?
Het is belangrijk om bij de keuze voor een zelfstandige in de zorg te letten op een aantal eisen en kenmerken. Twee in het bijzonder:
1. Voldoet de zzp’er aan de eisen volgens de Belastingdienst? Het is essentieel om duidelijke afspraken te maken en bij voorkeur een raam- en deelovereenkomst te ondertekenen.
2. Voldoet de freelance zorgaanbieder aan de eisen volgens de Wkkgz? Hierin staat onder andere dat hij/zij over een goed georganiseerd kwaliteitssysteem moet beschikken, een correcte klachtenafhandeling moet volgen en preventief moet acteren op incidenten. Uiteraard moet de zzp’er ook een VOG kunnen overleggen.

Hoe een bemiddelingsbureau u kan helpen bij het inzetten van de juiste professionals in uw zorgorganisatie
Wist u dat twee derde van de freelancers in de zorg via een bemiddelingsbureau werkt? Een professioneel bemiddelingsbureau kan zowel structureel als incidenteel voorzien in uw personele behoefte. Hierbij kunt u denken aan verwachte behoefte aan personeel, zoals bij zwangerschapsverlof, feestdagen of de vakantieperiode. Maar ook bij onverwachte onderbezetting helpt zo'n bureau u aan de juiste invulling hiervan. Juist wanneer u onverwacht personeel tekort komt, heeft u weinig tijd om een uitgebreide werving- en selectieprocedure te starten en uit te voeren. Een zorgbemiddelingsbureau neemt u deze tijdrovende klus uit handen. 

Hoe herkent u een goed zorgbemiddelingsbureau?
Het belangrijkst is dat u een goede indruk hebt van de werkwijze van het bureau en daar natuurlijk een prettig gevoel bij heeft. Ga daarom altijd eerst een persoonlijk gesprek aan. Is het bureau transparant, flexibel, goed benaderbaar en bereikbaar? Vraag naar hun mogelijkheden tot het leveren van maatwerk en continuïteit van hun personele aanbod. Lees klantreacties of vraag naar de ervaringen van andere opdrachtgevers met het bureau. Een goed zorg- en bemiddelingsbureau vraagt opdrachtgevers bovendien vaak om beargumenteerde feedback, zodat zij steeds meer inzicht krijgen in de competenties van zzp’ers én uw behoeften als opdrachtgever. Hoe meer er bekend is, hoe specifieker professionals voor u kunnen worden ingezet.

Zorg- en Bemiddelingsbureau Witting gaat een stap verder
ZBW is een bemiddelingsbureau met wortels in de zorgsector. Wij weten dan ook precies wat er binnen de branche speelt en waar behoefte naar is. We spreken de taal. Maar ZBW biedt meer:

 • We screenen professionals en zzp’ers zorgvuldig. We begrijpen welke eigenschappen er in bepaalde functies nodig zijn en daar selecteren we op. Lees meer over onze werkwijze.
 • We bemiddelen zzp’ers in functiegroepen als: helpende niveau 2/2 Plus, verzorgende niveau 3 IG, verpleegkundige niveau 4 en 5.
 • Wij hebben slechts een bemiddelende rol en zijn dus geen opdrachtgever of opdrachtnemer. Op die manier blijft de zzp’er zelfstandig en is er geen sprake van schijnzelfstandigheid. We verzorgen de juiste raam- en deelovereenkomsten.
 • Wij leren u en uw behoeften graag kennen, zodat we de juiste zzp’er aan u kunnen koppelen.
 • We zijn professioneel en zakelijk, maar het menselijke aspect staat bij ons voorop.
 • U kunt onze professionals zowel voor lange als korte opdrachten of losse diensten inschakelen.
 • We zien er door middel van dossiervorming op toe dat freelancers, zzp’ers en zorgprofessionals voldoen aan de nieuwste certificeringen en dat hun documenten actueel en geldig zijn.
 • We zien erop toe dat de Wkkgz wordt nageleefd en stimuleren zzp’ers om het HKZ keurmerk aan te vragen.
 • We vragen u om feedback, zodat we onze service kunnen blijven verbeteren.
 • Tot slot ondersteunen en begeleiden wij onze professionals en zzp’ers altijd waar nodig. Op die manier kunnen zij zich volledig focussen op hun passie en het uitvoeren van werkzaamheden voor u als opdrachtgever. 

Wilt u meer weten over het aannemen van een zzp’er in de zorg- en welzijnssector? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Ook kunt u zich via onze website aanmelden als opdrachtgever. Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek.

Terug naar overzicht