Terug naar overzicht
Nieuwsbericht

Personeelsveranderingen in de zorg

Datum
11 februari 2020
Geplaatst door
Personeelsveranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg zijn nodig om het steeds groter wordende personeelstekort te ondervangen. De werkdruk ligt hoog en door de vergrijzing en toenemende zorgvraag zal er alleen maar meer behoefte aan competent zorgpersoneel komen. Maar kwantiteit is niet de enige factor die speelt in de personeelsverschuivingen binnen de zorg. De zorgvraag verandert ook en wordt steeds specifieker en complexer. 

Welke verschuivingen hebben invloed op de rol van zorgprofessionals?
De behoeften van cliënten en zorgorganisaties veranderen en hiermee ook de rol van zorgpersoneel.

1. Meer vraag naar hoger opgeleiden
Er is meer vraag naar hoger opgeleide zorgprofessionals. De behoefte aan zorgpersoneel voor het uitvoeren van meer eenvoudige zorgtaken wordt kleiner en zelfredzaamheid wordt gestimuleerd door de overheid. Nieuwe technologie, vrijwilligers en mantelzorgers vullen de zelfredzaamheid zoveel mogelijk aan. Een van de redenen dat er meer vraag is naar specifieke zorg op maat en ondersteuning bij complexere zorgvraagstukken. Het is daarom verstandig dat zorgprofessionals zich blijven ontwikkelen door het volgen van trainingen en opleidingen.

2. Netwerken en samenwerken voor wijkzorg professionals
De mate van samenwerking tussen de zorg, gemeenten en derde partijen groeit en de zorgprofessional die bij cliënten in de wijk komt is vaak de spil die deze samenwerking soepel laat verlopen. De professional krijgt hierdoor een breder takenpakket en dient het belang van netwerken, samenwerken en aansturen in te zien. De functie van zorgprofessionals in de wijk ontwikkelt zich steeds meer tot een poortwachtersrol, wat inhoudt dat bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige zelfstandig indicaties kan geven en inschattingen maakt over de (mate van) zorg die een cliënt nodig heeft.

3. Ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers vervullen een belangrijke taak die de zorgdruk ontlast, maar net als voor zorgmedewerkers kan ook voor hen de werkdruk te hoog worden. Zeker aangezien ze zich vaak persoonlijk betrokken voelen bij een cliënt. De aansturing, informatievoorziening en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers wordt een steeds belangrijkere taak van zorgprofessionals.

Economie en de overheid ten aanzien van de zorg
Na tijden van bezuinigingen lijkt er in 2018 een omslag te zijn ontstaan. De grootste uitgavenpost op de rijksbegroting wordt voor het eerst vertegenwoordigd door de zorg. Het personeelstekort lijkt door het kabinet serieus te worden genomen en er wordt in 'het actieprogramma: werken in de zorg' tot en met 2022 320 miljoen uitgetrokken om zo’n 125.000 zorgmedewerkers op te leiden.

Werkdruk in de zorg vereist een nieuwe manier van werken
Een toenemende zorgvraag, moeilijk geschikt personeel kunnen vinden, het aantal administratieve handelingen die tijd voor de patiënt of cliënt opslokken. Kortom, de zorg heeft te kampen met hoge werkdruk. Er is geen pasklare oplossing voor de werkdruk, iedere zorgorganisatie is anders. Maar dat een andere manier van werken nodig is, dat is duidelijk. Er is meer vraag naar flexibele zorgprofessionals, dit zorgt ervoor dat de verhoudingen tussen werkgever en werknemer veranderen. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om te werken met flex-contracten en zzp’ers.

Zzp’ers en flex-professionals in de zorg
Flexwerkers en zzp’ers kunnen een uitkomst bieden wanneer:

  • er plotselinge behoefte is aan meer personeel door druktepieken, bij uitval van personeel, bij verlof of tijdens de vakantieperiode;
  • er een bepaald specialisme nodig is binnen de organisatie;
  • er een frisse blik van een zorgprofessional gewenst is door de zorgorganisatie.

Lees meer over de voordelen van zzp'er in de zorg.
 

Hoe ZBW inspeelt op personeelsveranderingen in de zorg
Zorg- en Bemiddelingsbureau Witting ziet het belang van competente, flexibele en gepassioneerde zorgprofessionals in de huidige zorgsector. Steeds meer zorgprofessionals kiezen dan ook voor het zelfstandig ondernemerschap. ZBW begeleidt en koppelt zzp’ers, maar ook professionals die in dienstverband willen werken, aan zorgorganisaties die een personele behoefte hebben. 

Wilt u meer weten over ZBW? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op of meld u direct aan en zet uw vacature of opdracht bij ZBW uit.

Terug naar overzicht