Terug naar overzicht
Nieuwsbericht

Personeelstekort, werkdruk en de rol van zzp'ers in de zorg

Datum
17 januari 2021
Geplaatst door
Personeelstekort, werkdruk en de rol van zzp'ers in de zorg

Door het Coronavirus is het personeelstekort in de zorg nog nijpender geworden dan dat het al was. De verwachting is dat, dat de komende jaren nog erger wordt. Volgens Zorgvisie.nl ligt het verwachte personeelstekort in de zorg en welzijn ergens tussen 56.200 en 73.800 in 2022. Dat staat in de laatste arbeidsmarktprognose, die rekening houdt met de effecten van de coronacrisis. 

Personeelstekort op specifieke werkgebieden en niveaus
Er is met name een tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau en in medisch-technische beroepen. Door de toenemende vraag naar thuiszorghulp is de rol van de wijkverpleegkundige en -verzorgende veranderd en vervullen zij een steeds uitgebreidere en complexere taak. Juist hierdoor is er meer behoefte aan hoger geschoold personeel.

Oorzaken van structureel personeelstekort
Personeelstekort is landelijk een structureel probleem. Er zijn een aantal trends in de maatschappij en in de zorgsector die het personeelstekort kunnen verklaren: 

•    In verband met het Coronavirus is de druk op de ziekenhuizen en verpleeghuizen groot, waardoor er meer uitval van personeel is.
•    Door vergrijzing wordt het aantal zorgbehoevende personen hoger.
•    Minder competent personeel, het aanbod aan geschoold zorgpersoneel neemt af door een natuurlijk verloop (pensioen).
•    Jongeren kiezen minder vaak dan voorheen voor een opleiding en baan in de zorg. Wanneer zij hier wel voor kiezen is toelating niet gegarandeerd. Opleidingsinstituten werken met een lotingprocedure vanwege het tekort aan stageplaatsen.
•    Er wordt door zorgaanbieders onvoldoende geïnvesteerd in het opleiden of omscholen van verpleegkundig personeel.
•    Meer thuiszorg heeft gezorgd voor een verandering in de zorgbehoefte en de competenties die daarbij horen. De zorgbehoefte is complexer geworden en doordat patiënten langer thuis wonen ligt de druk op spoedeisende afdelingen hoger.
•    Personeelstekorten leveren zorgmedewerkers een hogere werkdruk op, die soms zo hoog wordt dat burn-outs, ziekte en uitstroom van personeel op de loer liggen. Een vicieuze cirkel met hoge consequenties die doorbroken moet worden.

De effecten van personeelstekort
Personeelstekort heeft invloed op zowel de medewerkers als de patiënten van een zorgorganisatie. Het draaien van extra diensten en continu rennen om al het werk gedaan te krijgen is aan de orde van de dag. Uit compassie voor de patiënten zal een medewerker dit zolang mogelijk volhouden, maar uiteindelijk kan werkstress de passie overstemmen. Veel zorgmedewerkers maken zich hierdoor zorgen om de veiligheid en het welzijn van hun patiënten. Maar hun eigen gezondheid en welzijn is tegelijkertijd in het gedrang. In het ergste geval kiest een medewerker er zelfs voor om helemaal niet meer in de zorgsector te willen werken.

Oplossingen vanuit de overheid
Het kabinet heeft vanaf 2018 tot en met 2022 een budget van 320 miljoen uitgetrokken om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Er is een actieplan opgesteld om meer studenten, zij-instromers en herintreders te laten kiezen voor een baan in de zorg. Het plan heeft als doel 125.000 extra zorgmedewerkers creëren om het tekort aan te vullen. Het actieprogramma is drieledig:
1.    Meer kiezen voor de zorg: het imago moet verbeterd worden zodat jongeren en herintreders weer enthousiast worden gemaakt voor een baan in de zorg.
2.    Beter leren in de zorg: Iedere student of leerling dient voorzien te kunnen worden van een stageplek.
3.    Anders werken in de zorg: De prioriteit van personeel moet het zorgen voor de patiënt zijn en niet administratieve taken en andere randwerkzaamheden.

Welke maatregelen neemt u om de werkdruk voor uw personeel te verlagen?
Zorgmedewerkers en verpleegkundigen die prettig in hun vel zitten zijn de enige echte ambassadeurs voor een baan in de zorg. Bekijk daarom welke maatregelen u kunt nemen binnen uw organisatie.

•    Huishoudelijke, logistieke en administratieve taken niet bij verpleegkundigen neerleggen, zij houden zich zoveel mogelijk enkel met zorgtaken bezig.
•    Zijn er automatiseringen of technologische aanpassingen mogelijk die het zorgpersoneel werk uit handen nemen?
•    Laat personeel meedenken en beslissen over roosterindelingen en efficiënte oplossingen.
•    Toon waardering en respecteer de lichamelijke en mentale grenzen van medewerkers.
•    Investeer in opleiding, training van medewerkers en betere arbeidsvoorwaarden.
•    Verbeter waar nodig het protocol voor het opleiden van nieuw personeel en stagiairs. Wanneer de inspanning effectief is leveren zij op korte termijn juist tijd op.
•    Zorg dat u altijd een back-up heeft tijdens druktepieken of plotselinge uitval van een collega.
•    Het kan voorkomen dat uw medewerkers niet opgewassen zijn tegen bijvoorbeeld een patiënt met een speciale zorgvraag. Schroom niet om een (zzp) specialist in te schakelen.

Hoe zzp’ers kunnen helpen bij personeelstekorten
We noemden al dat u werkdruk kunt voorkomen door voorbereid te zijn op druktepieken, uitval van personeel en de behoefte aan een bepaald specialisme. Zzp’ers zijn bij uitstek geschikt om in te zetten in zulke situaties. Zorg- en Bemiddelingsbureau Witting helpt hierbij door u snel te matchen met de juiste professional. Maar wat maakt zzp’ers nog meer geschikt? Ze zijn flexibel inzetbaar, ondernemend, innovatief en komen met een frisse blik uw organisatie binnen. Bovendien hebben ze door ervaring met verschillende opdrachtgevers een breed referentiekader. Zelfstandige verpleegkundigen nemen initiatief in zelfontwikkeling omdat zij hier zelf direct belang bij hebben, en u ook. Lees meer over de voordelen van een zzp’er in de zorg.

Zorg- en Bemiddelingsbureau Witting
Bij ZBW voorzien we u, wanneer de werkdruk om welke reden dan ook te hoog wordt, van gekwalificeerde professionals die hun werk verstaan. Wij komen zelf uit de zorg, dus we spreken de taal en we weten wat belangrijk voor u is. Bovendien nemen wij onze zzp’ers administratieve taken zoals facturatie en documentatie uit handen, zodat zij meer tijd en energie overhouden voor hun passie: zorg en verpleging.

Wilt u meer weten over personele oplossingen binnen de zorg? Of wilt u een kennismakingsgesprek met ons plannen om uw vraagstukken te bespreken? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. 
 

Terug naar overzicht