Terug naar overzicht
Nieuwsbericht

Interessante webinars voor zzp'ers in de zorg

Datum
04 mei 2021
Geplaatst door
Interessante webinars voor zzp'ers in de zorg

In mei en juni verzorgt De Nederlandse Zorgautoriteit twee webinars over actuele onderwerpen voor zzp'ers in de zorg. De webinars gaan over onder andere: passende zorg en de nieuwe bekostiging in de wijkverpleging. 

Passende zorg

De eerste webinar vindt plaats op dinsdag 18 mei 2021. Dan word je bijgepraat over de principes en randvoorwaarden van passende zorg.
De zorg in Nederland is van een hoog niveau en dat willen we graag zo houden. Maar zonder verandering besteden we in 2040 bijna de helft van ons inkomen aan de zorg. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar houden, is er een beweging naar passende zorg nodig. Die beweging moeten we samen maken. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in samenwerking met het Zorginstituut Nederland (ZiN) een actieplan opgericht dat is gericht op het behoud van goede en toegankelijke zorg. De naam van dit plan is 'De toekomst'. In het actieplan lees je onder andere:  'Ons systeem is gebaseerd op solidariteit, waardoor de zorg voor iedereen toegankelijk en van goede kwaliteit is. Dit mooie systeem staat in toenemende mate onder druk. De vraag naar gezondheidszorg neemt toe in omvang en complexiteit door de toename van chronisch zieken en ouderen. De financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg komen hierdoor steeds meer onder druk te staan'.

Het is belangrijk dat er een verandering komt binnen ons zorgstelsel. Het doel hiervan is zorg te verdelen dat bijdraagt aan de gezondheid van mensen en de kwaliteit van leven en andere zorg achterwege te laten. Het actieplan is een advies voor een startpunt van een stapsgewijze verandering. Marian Kaljouw (NZa) en Sjaak Wijma (ZiN) gaan op 18 mei hierover met elkaar in gesprek aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Zij beantwoorden ook alle vragen die jij hebt!

Aanmelden

Passende zorg brengt ook veranderingen met zich mee voor zzp'ers. Omdat veel wordt ingezet op zorg nabij de cliënt en in nauw overleg met de cliënt, zijn er ook veel kansen voor zzp'ers. Lijkt het je leuk om deze webinar bij te wonen? Meld je dan snel aan!

Nieuwe bekostiging in de wijkverpleging

Naast de webinar over passende zorg, organiseert NZa op 15 juni 2021 twee webinars over de nieuwe bekostiging in de wijkverpleging. De wijkverpleging wordt steeds uitdagender. Meer mensen blijven langer thuis wonen en mensen komen sneller thuis na een ziekenhuisopname. Vanaf 1 januari 2022 vinden er een aantal veranderingen plaats in de bekostiging van de wijkverpleging. Het nieuwe experiment cliëntprofielen gaat dan van start als onderdeel van de nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. 

De eerste webinar (10.00-11.30 uur) zal zijn voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Tijdens de tweede webinar (15.00-16.30 uur) gaan ze met wijkverpleegkundigen in gesprek. 

Save the date

Wil jij deze webinar bijwonen? Noteer 15 juni dan alvast in je agenda! Inschrijven is nog niet mogelijk. Houdt wel de website van NZa goed in de gaten. 
Heb je vragen over één van deze onderwerpen of wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. 

Bron: SoloPartners en NZa
Terug naar overzicht