Overslaan en naar de inhoud gaan
Terug naar overzicht
Nieuwsbericht

Gevolgen nieuwe CAO Gehandicaptenzorg voor werkgevers

Datum
13 april 2022
Geplaatst door
Gehandicaptenzorg

In de nacht van 17 op 18 maart 2022 werden de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de vakbonden het eens over de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. Wat betekent deze nieuwe cao voor werkgevers binnen de gehandicaptenzorg?

Wat staat er in de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg?

De partijen zijn het onder meer eens geworden over de volgende punten:

  • Een structurele loonsverhoging van 2,2% per 1 mei 2022, en per 1 mei 2023 een structurele loonsverhoging van 3,2%. De eindejaarsuitkering wordt in december 2023 opgehoogd naar 8,83% (dit was 8,33%). Er wordt vanaf 1 juni 2022 een minimumloon ingesteld voor werknemers vanaf 21 jaar die zeven maanden in dienst zijn en gemiddeld minstens 24 uur per week werken.
  • De salarisschalen van de middengroepen (schaal 35 tot 50) worden aangepast wat betreft het aanvangssalaris en het te bereiken salaris. Dit wordt betaald vanuit de extra loonruimte die de overheid heeft toegekend.
  • Het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) waarmee werknemers extra vakantie-uren opbouwden en zelf konden kiezen of ze dit opnamen, opspaarden of lieten uitbetalen, wordt omgezet in balansverlof. Op deze manier kan de werknemer tot 100 weken verlof sparen. De waardevaste spaartermijn gaat naar tien jaar. Werkgevers kunnen zelf beslissen of ze afwijken van de jaarurensystematiek voor de gehele of een deel van de organisatie. De ondernemingsraad moet wel instemmen met het voorstel van de werkgever om af te wijken van de jaarurensystematiek.
  • De nieuwe cao kent een generatieregeling voor de oudere werknemers. Deze medewerkers werken 75% van de overeengekomen arbeidsduur, krijgen daarvoor 85% betaald en bouwen pensioen op alsof zij 100% werken.
  • Werkgevers moeten werknemers inspraak en zeggenschap geven in beleidsbesluiten die van invloed zijn op de uitvoering van het werk.
  • Werknemers hebben het recht onbereikbaar te zijn op de momenten dat zij niet zijn ingeroosterd.
  • De werkgever draagt de kosten voor scholing die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de huidige functie bij de betreffende werkgever.
  • Wanneer er zaken spelen rondom agressie en veiligheid door derden, dan doet de werkgever hiervan aangifte als de medewerker dit wenst.

Meer weten?

Wil je weten welke gevolgen de nieuwe cao voor jou als werkgever heeft? Zorg- en bemiddelingsbureau Witting vertelt je er graag meer over.

Terug naar overzicht